راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1395 (عملکرد 1394)
راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1395 (عملکرد 1394)
2 مرداد 1395 ساعت 18:29 | بازديد : 73 | نويسنده : | ( نظرات )

از آنجا که سعی کردم این راهنما واضح ، گویا و کامل باشد ، از همکاران عزیز تقاضا دارم این راهنما را بادقتمطالعه کرده واستدعا می کنمسوالات خود راصرفااز طریق قسمت نظرات همین مطلب ارسال کرده و ازتماس با دفتر و یا تلفن همراه خودداریکنند که در کمال احترام ضمن عذرخواهی ، متاسفانه امکان پاسخگویی تلفنی و محاسبه مبالغ برایم فراهم نیست

مودی گرامی لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:

•فرم های اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 جهت تسلیم عملکرد مذکور و همچنین عملکرد میانسالی جهت مودیان خاص مشمول روی سایت قرار داده شده است. فرمهای خام مربوط به این اظهارنامه ها باقابلیت چاپ به عنوان پیش نویس و به منظور آماده سازی اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونیکی اظهارنامه با قابلیت PDF در بخش مربوطه در سایت قرار داده شده است.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.

• در سال جدید سیاست سازمان امور مالیاتی کشور دریافت اظهارنامه به صورت کاملاالکترونیکیاست و ارائه نسخه کاغذی به واحدهای مالیاتی ضرورتیندارد.

•لطفا قبل از تسلیم و ارسال نهایی الکترونیکی، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم اخذ و به دقت بررسی فرمایید. سپس اقدام به ارسال الکترونیکی، که نهایی وقطعیتلقی می گردد نمایید.

لطفا ادامه مطلب را مطالعه کنید

(در قسمت نظرات این مطلب،هیچ نظر و سوال خارج از موضوعی نمایش و پاسخ داده نخواهد شد)

از آنجا که سعی کردم این راهنما واضح ، گویا و کامل باشد ، از همکاران عزیز تقاضا دارم این راهنما را با دقت مطالعه کرده و استدعا می کنم سوالات خود را صرفا از طریق قسمت نظرات همین مطلب ارسال کرده و از تماس با دفتر و یا تلفن همراه خودداری کنند که در کمال احترام ضمن عذرخواهی ، متاسفانه امکان پاسخگویی تلفنی و محاسبه مبالغ برایم فراهم نیست

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه

لطفا تا بارگزاری کامل تصاویر چند لحظه منتظر بمانید

(در تهیه قسمت هایی از این راهنما ، از تصاویر سال قبل استفاده شده که تفاوتی با سال جاری ندارند)

شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان

مودیان حقیقی:

تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر می باشد. در خصوص واحدهای مشارکتی جهت عملکرد 1394 تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است. نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد.

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام شماره اقتصادی بارگزاری خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء...) در ثبت نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام اقدام نمایید.

تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی کدخطای 504 را دریافت می کنید به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه می باشد.

لذا با عنایت به این که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد های مالیاتی می باشد و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی به شرح فوق الذکرمی باشد، مودیان گرامی هرچه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.

قابل توجه کلیه مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند:

در صورتی که اظهارنامه خود را با گواهی امضاء الکترونیک ارسال می نمایید و پیغام خطا دریافت می کنید، لطفا اطمینان حاصل نمایید که وکالتنامه مالیاتی شما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. همچنین گواهی الکترونیک شما دارای اعتبار تاریخ باشد.

---

---

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی

در ویندوز XP:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Regional and Language Options" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴد.

 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، ﺳﺮﺑﺮگ "Regional Options" زبان را به "Farsi" تغییر دادهو"Location" را ترجیحاً به "Iran"تغییردهید.سپسسربرگ"Advanced" را اﻧﺘﺨﺎب و زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﻪ "Farsi" ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ"Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

در ویندوز 7 و ویستا:

 1. ﺑﺮ روی ﻣﻨﻮی "Start" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه "Control Panel" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 2. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ " Region and Language" ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 3. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ، سربرگ "Formats" ، زبان را به "Persian" تغییر دهید. سپسسربرگ " Administrative " را اﻧﺘﺨﺎب نموده و ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ " Change system locale " کلیک نمایید.
 4. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ "Current system locale" ﮔﺰﻳﻨﻪ "Persian" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮوی دﻛﻤﻪ "Apply" و ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی ﮔﺰﻳﻨﻪ "Yes" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

منبع:سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی

---

اطلاعات مفید و راهنمایی ها

توجه: مودی گرامی ، به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی به واحد مالیاتی و قرارگیری اطلاعات به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شمارهکلاسه پرونده ابرازی، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت مشکلات بعدی آن بر عهده مودی می باشد.

---

لطفا قبل از نصب و ارسال اظهارنامه به نکات زیر توجه فرمایید

 • ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نمی باشد.
 • در ویندوز 7 و ویستا حتما باید برنامه به جای دابل کلیک بر روی برنامه ، روی فایل اجرایی کلیک راست نموده و گزینه "Run as Administrator" انتخاب شود.
 • نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی تنها در سیستم عامل های Windows8،Windows 7 ، XP Service Pack 3 ، Vista قابل اجرا می باشد. بدیهی است در صورت نصب این نرم افزار در سایر سیستم های عامل ، عواقب احتمالی بر عهده کاربر می باشد.
 • امکان ارسال اطلاعات برای هر اظهارنامه فقط و فقط یک بار وجود دارد، لذا خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات وقبل از ارسال به سازمان امور مالیاتی نسبت به چاپ نسخه پیش نویس و کنترل اطلاعات اقدام نموده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات ، نسبت به ارسال آن و سپس چاپ نهایی اقدام فرمایید.

---

هنگام ورود اطلاعات در نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی ، به کد رهگیری پیش ثبت نام [کد اقتصادی] نیاز داریم. (به خود کد اقتصادی جدید نیازی نیست)

اگر کد رهگیری پیش ثبت نام را فراموش کرده اید ، می توانید از لینک زیر برای یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام استفاده کنید:

یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام

که نتیجه آن تصویر زیر است

همچنین می توانید اکنون که کد رهگیری را در اختیار دارید ، از لینک زیر برای پیگیری وضعیت ثبت نام کد اقتصادی استفاده کنید (البته ارتباطی به ارسال اظهارنامه ندارد):

پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی

که نتیجه آن تصویر زیر است

---


نصب برنامه

ابتدا فایل برنامه را از لینک معرفی شده در بالا دریافت کرده و آن را از حالت فشرده (ZIP) خارج کنید


---

اجرای برنامه

سردفترانبند ب


دفتریارانبند ج

دقت داشته باشید سردفتر و دفتریار شریک یکدیگر نیستند

اگر مودی مشمول بند ج (دفتریار) باشید در پاسخ به سوال "اظهارنامه بر اساس توافق با ایتحادیه تسلیم می شود" باید گزینه "خیر" را انتخاب کنید. چون کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی برای دفتریاران (بند ج) تفاهم نامه ای امضاء نکرده است.

به محض ورود به صفحات ورود اطلاعات مودی یک Folder با کد ملی مودی در مسیر نصب برنامه ایجاد خواهد شد

اگر قبل ازورود به صفحات ورود اطلاعات مودیپیغام زیر را مشاهده کردید ، ارتباط با اینترنت را بررسی کنید. یا ارتباط قطع شده و یا سرعت اینترنت کم است. احتمال دیگر آن است که به علت شلوغ بودن سرور دارایی ، فعلا ارتباط برقرار نمی شود. بنابراین باید مجددا سعی کنید

اگر از آخرین نسخه استفاده نکرده باشید ، قبل ازورود به صفحات ورود اطلاعات مودیبا پیغام زیر مواجه خواهید شد و باید نسخه فعلی را حذف و آخرین نسخه را دریافت و نصب کنید

---

حذف نسخه فعلی و نصب آخرین نسخه

وارد محیط Control Panel شده و روی Add or Remove Programs کلیک کنید

نسخه نصب شده فعلی را انتخاب کنید و روی گزینه Remove کلیک کنید

قبل از نصب آخرین نسخه با پیغام زیر مواجه خواهید شد که در این صورت روی گزینه Yes کلیک کنید

در نهایت مراحل نصب نسخه جدید را مطابق بالا ادامه داده و پس از نصب مجددا آن را اجرا کنید

---

صفحه مشخصات مودی


گروه فعالیت(ISIC):سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی

زیر گروه فعالیت 1 (ISIC):سایر فعالیت های خدماتی

نوع شغل/فعالیت: سردفتر دفتر اسناد رسمی (برای بند ب) یا دفتریار دفتر اسناد رسمی (برای بند ج)

---

صفحه مشخصات محل فعالیت اصلی

---

صفحه اطلاعات اختصاصی

کدینگ اتحادیه ای که در آن عضو هستید: دفاتر اسناد رسمی

آیا در واحد کسبی مربوطه،اقدام به استفاده از سامانه صندوق فروش ...: خیر ، سایر


---

صفحه اطلاعات مجوزهای فعالیت / اطلاعات دفاتر قانونی مودی (برای سردفتران مشمولین بند ب)

سردفتران بند ب

سردفتران بند ج

سردفتران اطلاعات دفتر درآمد و هزینه را در این صفحه وارد کنند

---


صفحه اطلاعات مالک

اگر در صفحه "اطلاعات اختصاصی" ، "وضعیت مکان فعالیت مورد استفاده" را "اجاری" انتخاب کرده باشید ، تکمیل این صفحه ضروری است.

---

صفحه درآمدها و هزینه های معاف (برای سردفتران بند ب) / هزینه های معاف (برای دفتریاران بند ج)

سردفتران بند ب

سردفتران بند ج

هزینه های درمانی موضوع ماده 137 ق.م.م

تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها (موضوع بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم)

خسارت وارده در اجرای مقررات ماده 165 ق.م.م

---

صفحه کمک های پرداختی

---

صفحه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی / درآمدهایی که مالیات آن به طور مقطوع قبلا پرداخت شده است

سردفتران بند ب

دفتریاران بند ج

---

صفحه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود(زیان) ویژه

سردفتران بند ب


سود (زیان) ویژهبرای مشمولین بند ب (سردفتران) به صورت زیر محاسبه می شود:

الف) اگر از روش از ارائه دفتر درآمد و هزینه برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد:

برای اطلاع از راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل درآمد و هزینه اینجا کلیک کنید

 • فروش و درآمدها
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات:در این فیلد میزان درآمد خود را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • خرید کالا: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه (برای دفاتر اسناد رسمی کاربردی ندارد)
 • هزینه اجاره محل: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • هزینه حقوق و دستمزد:در این فیلد مجموع 15% حق دفتریار ، 15% پاداش کارکنان از درآمد دفتر و حقوق ثابت ماهیانه و 23% سهم بیمه آنها و 10% حق کانون را وارد کنید. (برخی ادارات دارایی 10% حق کانون را به عنوان هزینه نمی پذیرند)
 • هزینه استهلاک دارایی ها: بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه (قبل از درج چنین مواردی در دفتر درآمد و هزینه با مشاور مالیاتی مشورت کنید)
 • هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن:بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه
 • سایر هزینه ها:بر حسب مورد مطابق دفتر درآمد و هزینه

توجه: همگی در ستون سال جاری وارد می شوند.

توجه: بر سر اینکه کدام موارد را در کدام فیلد وارد کنید ، اختلاف سلیقه وجود دارد. به عنوان مثال گفته می شود سهم دفتریار نباید در فیلد حقوق و دستمزد وارد شود ، بلکه باید در فیلد سایر هزینه ها وارد شود. باید عرض کنم زیاد تفاوتی ندارد! مهم آن است که مقادیری که در فیلدها قرار می گیرد به نوعی با عنوان آن فیلد همخوانی و توجیه مناسب داشته و در نهایت سود(زیان) ویژه شما صحیح محاسبه شود.

بعد از تکمیل موارد فوق سود(زیان) ویژه شما محاسبه می شود

در این روش ، سردفترانی که اختلاف درآمد و هزینه آنها (سود(زیان)ویژه) کمتر از 138.000.000 (موضوع معافیت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم) باشد ، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود

ب) اگر از روش علی الراس برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد: (با قبول 20% جریمهاز مالیات متعلقه برای عدم ارائه دفتر موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم)

مستندات:

ماده 131 مصوب 1394 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخجداگانهای میباشد به شرح زیر است:

 1. تا میزان پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
 2. نسبت به مازاد پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
 3. نسبت به مازاد یکمیلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
تبصره -به ازای هر ده درصد ( 10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت بهدرآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکورکاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطهدر مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 193 مصوب 1394 -نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونیهستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (%20) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده 97 مصوب 1394 -درآمد مشمول مالیات اشخاصحقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتیمیباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرشقرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگیقبول و تعدادی از آنها را بر اساسمعیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساسفعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان ازطرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیصمالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدیچنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیصمالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقرراتمربوط اقدام کند، اعتراضمؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلقجریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده ( 239 ) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانکاطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امورمالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97) ، (98) ، (152) ، (153) ، (154) و (271)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

مواد97،98،152، 153 ،154قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380

ماده 97 مصوب 1380- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق‌ علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

1 ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم ‌نشده باشد.

2 ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ادارة امور مالیاتی ‌مربوط از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری ‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان ‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات ‌خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالیاتی ‌مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائة قسمتی از مدارک حساب ‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس‌ تعیین خواهد شد.

3 ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبة ‌درآمد مشمول مالیات به نظر ادارة امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامة ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای ‌توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب‌ مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی ‌به ادارة امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت ‌با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارة امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام‌می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصرة1 ـ در اجرای بند( 3) این ماده دوماه به مهلت رسیدگی ‌موضوع مادة( 156) این قانون اضافه می‌شود.

تبصرة2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به ‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت ‌داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین ‌کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق ‌علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدة ‌قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

مادة 98 مصوب 1380 ـ در موارد تشخیص علی‌الرأس‌، ادارة امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن‌مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت ‌مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال‌ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ‌ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

مادة 152 مصوب 1380 ـ قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به ‌طور علی‌الرأس به‌کار می‌رود و فهرست آن به ‌شرح زیر می‌باشد:
 1. خرید سالانه‌.
 2. فروش سالانه‌.
 3. درآمد ناویژه‌.
 4. میزان تولید در کارخانجات‌.
 5. ارزش حق واگذاری محل کسب‌.
 6. جمع کل وجوهی که بابت حق ‌التحریر و حق‌الزحمة وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانة اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
 7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب‌.

مادة 153 مصوب 1380 ـ ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که ‌حاصل ‌ضرب آنها در قرینة مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس‌، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.
تبصره ـ در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول ‌مالیات خواهد بود.
مادة 154 مصوب 1380 ـ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌ ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة ‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان‌ معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های‌ حوزة تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در مادة (152 ) این ‌قانون دربارة مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌ طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم‌ می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزة تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب ـ جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس ادارة ‌امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نمایندة ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی درمورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادی خاص حوزة جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجة بررسی‌کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای ‌تغییرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به ادارة امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصرة 1 ـ در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاقبازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است ‌فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب ‌معرفی خواهد نمود.
تبصرة 2 ـ حضور نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس ادارة امور مالیاتی و همچنین نمایندة بانک مرکزی ‌یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری ‌است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط ‌اعتبار است‌.
تبصرة 3 ـ ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول‌ مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی‌که به موجب این قانون یا طبق جدول‌، ضریبی برای آن تعیین نشده ‌باشد به وسیلة هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب ‌مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصرة 4 ـ کمیسیون تعیین ضرایب نمایندة اتحادیة هر رشته‌ یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسة کمیسیون ضرایب دعوت ‌خواهد نمود.

نحوه محاسبه: بر اساس مقاله "نکته ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران" - ماهنامه شماره 91 کانون

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

کد شناسایی فعالیت (آیسیک) = 7411

نوع فعالیت

سال

1382

سال

1383

سال

1384

سال

1385

سال

1386

سال

1387

سال

1388

سال

1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

سال

1393

سال

1394

ملاحظات

دفتر

اسناد

رسمی

(سردفتر)

30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 اعلام نشده از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه(موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 71/3/3 مجلس شورای اسلامی)
دفتریار 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 اعلام نشده از وجوه دریافتی

منبعضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

توجه: ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 هنوز اعلام نشده است. اما به نظر می رسد با توجه به جدول بالا ، مطابق با سال قبل (1393) باشد.


 • فروش و درآمدها
 • درآمد حاصل از ارائه خدمات: در این فیلد میزان درآمد خود را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • هزینه حقوق و دستمزد: در این فیلد مجموع 15% حق دفتریار ، 15%حقکارکنان از مأخذ مربوطه وارد کنید.
 • سایر هزینه ها: عدد وارد شده در فیلد هزینه حقوق و دستمزد را از عدد وارد شده در فیلد درآمد حاصل از ارائه خدمات کم کنید و حاصل را در 70% ضرب کنید. عدد بدست آمده را در فیلد سایر هزینه ها بنویسید. فرمول:
سایر هزینه ها = 70% * ( هزینه حقوق و دستمزد - درآمد حاصل از ارائه خدمات)

مثال: اگر درآمد حاصل از ارائه خدمات 1.000.000.000 باشد،هزینهحقوقودستمزدبرابر با 300.000.000 و سایر هزینه ها برابر با 490.000.000 خواهد بود.

توجه داشته باشید در این روش باید برابر فرمول عمل کرده و نمی توانید سایر هزینه هایی که صورت گرفته را وارد کنید.

توجه: همگی در ستونسال جاریوارد می شوند.

بعد از تکمیل موارد فوق سود(زیان) ویژه شما محاسبه می شود

به عبارت دیگر سود(زیان) ویژه شما باید برابر با فرمول زیر باشد:

30% x ((پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان) - جمع درآمد سردفتر)

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه

در این روش ، سردفترانی که کمتر از657.142.857 ریال درآمد داشتند ، چون سود(زیان) ویژه آنها کمتر از 138.000.000 (موضوع معافیت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد شد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود

توضیح ضروری: سال های قبل بر اساس تفاهمنامه های تنظیمی بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور ، درصدهای فوق 40 و 60 درنظر گرفته می شد که با توجه به اینکه امسال تفاهمنامه ای منعقد نشده است ، ارسال بر اساس اعمال درصدهای 40 و 60 برای اظهارنامه عملکرد سال 1394 موضوعیت ندارد.

مثال عددی

نمونه تکمیل شده جدول شماره 10-صورت وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه به روش علی الراس
ردیف شرح سال جاری توضیحات
1 فروش کالا
2 درآمد حاصل از ارائه خدمات 1.000.000.000 درآمد دفترخانه = A
3 درآمد حاصل از فروش دارایی ها
4 سایر درآمدها
5 جمع فروش و درآمدها 1.000.000.000 اتومات تکمیل می شود
کسر می شود:
6 خرید کالا
7 هزینه اجاره محل
8 هزینه حقوق و دستمزد 300.000.000 پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان = B
9 هزینه اسنهلاک دارایی ها
10 هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن
11 سایر هزینه ها 490.000.000 A - B x 70%
12 جمع خرید و هزینه ها 790.000.000 اتومات تکمیل می شود
کسر می شود:
13 موجودی کالا در اول دوره
اضافه می شود:
14 موجودی کالا در پایان دوره
15 سود (زیان) ویژه 210.000.000 اتومات تکمیل می شود

---

از کدام روش استفاده کنیم:

از بین روش ارائه دفتر درآمد و هزینه و روش علی الراس ، روشی را انتخاب کنید که در نهایت سود(زیان) ویژه کمتری محاسبه شده و به تبع آن مالیات کمتری به آن تعلق خواهد گرفت. در نظر داشته باشید اگر از روش علی الراس استفاده می کنید ،20% جریمهاز مالیات متعلقه برایعدم ارائه دفترموضوعماده 193 قانون مالیاتهای مستقیمبه مالیات شما اضافه خواهد شد.

اگر فرصت دارید ، به هر دو روش محاسبات را انجام داده و آنها را با هم مقایسه کنید.

به نظر می رسد از آنجا که عمده هزینه های دفترخانه ، هزینه های حقوق و دستمزد کارمندان و هزینه اجاره محل است ، روش ارائه دفتر درآمد و هزینه برای کسانی که در ملک استیجاری فعالیت کرده و یا کارمندان زیادی داشته باشند و یا درآمد بالایی ندارند ، مناسب تر خواهد بود. اما برای همکارانی که مالک بوده و کارمندان زیادی ندارندو یا درآمد بالایی دارند ، به نظر می رسد روش علی الراس با قبول جرایم مربوطه مناسب تر است.

---

صفحه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود(زیان) ویژه

دفتریاران بند ج

سود (زیان) ویژهبرای مشمولینبند ج(دفتریاران) به صورت زیر محاسبه می شود:

الف) اگر از روش علی الراس برای محاسبه و پرداخت مالیات استفاده خواهید کرد:

مستندات:

ماده 131 مصوب 1394- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخجداگانهای میباشد به شرح زیر است:

 1. تا میزان پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
 2. نسبت به مازاد پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
 3. نسبت به مازاد یکمیلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
تبصره -به ازای هر ده درصد ( 10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت بهدرآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکورکاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطهدر مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 193 مصوب 1394-نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونیهستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (%20) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده 97 مصوب 1394-درآمد مشمول مالیات اشخاصحقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتیمیباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرشقرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگیقبول و تعدادی از آنها را بر اساسمعیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساسفعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان ازطرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیصمالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدیچنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیصمالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقرراتمربوط اقدام کند، اعتراضمؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلقجریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده ( 239 ) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانکاطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امورمالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97) ، (98) ، (152) ، (153) ، (154) و (271)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

مواد97،98،152، 153 ،154قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380

ماده 97 مصوب 1380- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق‌علی‌الرأستشخیص خواهد شد:

1 ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم ‌نشده باشد.

2 ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ادارة امور مالیاتی ‌مربوط از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری ‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان ‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات ‌خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالیاتی ‌مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائة قسمتی از مدارک حساب ‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس‌ تعیین خواهد شد.

3 ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبة ‌درآمد مشمول مالیات به نظر ادارة امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامة ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای ‌توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب‌ مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی ‌به ادارة امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت ‌با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارة امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام‌می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصرة1 ـ در اجرای بند( 3) این ماده دوماه به مهلت رسیدگی ‌موضوع مادة( 156) این قانون اضافه می‌شود.

تبصرة2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به ‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت ‌داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین ‌کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق ‌علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدة ‌قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

مادة 98 مصوب 1380ـ در موارد تشخیصعلی‌الرأس‌، ادارة امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتداقرینه و یا قرائن‌مذکوردر این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت ‌مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس بااعمال‌ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابیدرآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ‌ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

مادة 152 مصوب 1380ـقرائن مالیاتیعبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به ‌طور علی‌الرأس به‌کار می‌رود و فهرست آن به ‌شرح زیر می‌باشد:
 1. خرید سالانه‌.
 2. فروش سالانه‌.
 3. درآمد ناویژه‌.
 4. میزان تولید در کارخانجات‌.
 5. ارزش حق واگذاری محل کسب‌.
 6. جمع کل وجوهی که بابت حق ‌التحریر و حق‌الزحمة وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانة اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
 7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب‌.
مادة 153 مصوب 1380ـضرایب مالیاتیعبارت است از ارقام مشخصه‌ای که ‌حاصل ‌ضرب آنها در قرینة مالیاتیدر موارد تشخیصعلی‌الرأس‌،درآمد مشمول مالیاتتلقی می‌گردد.
تبصره ـ در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول ‌مالیات خواهد بود.
مادة 154 مصوب 1380ـ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌ ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة ‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان‌ معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های‌ حوزة تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در مادة (152 ) این ‌قانون دربارة مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌ طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم‌ می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزة تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب ـ جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس ادارة ‌امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نمایندة ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی درمورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادی خاص حوزة جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجة بررسی‌کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای ‌تغییرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به ادارة امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصرة 1 ـ در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاقبازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است ‌فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب ‌معرفی خواهد نمود.
تبصرة 2 ـ حضور نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس ادارة امور مالیاتی و همچنین نمایندة بانک مرکزی ‌یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری ‌است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط ‌اعتبار است‌.
تبصرة 3 ـ ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول‌ مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی‌که به موجب این قانون یا طبق جدول‌، ضریبی برای آن تعیین نشده ‌باشد به وسیلة هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب ‌مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصرة 4 ـ کمیسیون تعیین ضرایب نمایندة اتحادیة هر رشته‌ یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسة کمیسیون ضرایب دعوت ‌خواهد نمود.

نحوه محاسبه: بر اساس مقاله "نکته ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران" -ماهنامه شماره 91 کانون

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

کد شناسایی فعالیت (آیسیک) = 7411

نوع فعالیت

سال

1382

سال

1383

سال

1384

سال

1385

سال

1386

سال

1387

سال

1388

سال

1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

سال

1393

سال

1394

ملاحظات

دفتر

اسناد

رسمی

(سردفتر)

30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 اعلام نشده از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه(موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 71/3/3 مجلس شورای اسلامی)
دفتریار 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 اعلام نشده از وجوه دریافتی

منبعضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

توجه: ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1394 هنوز اعلام نشده است. اما به نظر می رسد با توجه به جدول بالا ، مطابق با سال قبل (1393) باشد.

 • فروش و درآمدها
 • جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال: در این فیلد میزان درآمد خود از دفترخانه را وارد کنید.
 • خرید و هزینه ها
 • جمع هزینه های سالانه:عدد وارد شده در فیلد هزینه درآمد حاصل از ارائه خدمات را در 40% ضرب کنید. عدد بدست آمده را در فیلد سایر هزینه ها بنویسید.فرمول:
جمع هزینه های سالانه= 40% * درآمد حاصل از ارائه خدمات

مثال: اگر درآمد حاصل از ارائه خدمات 1.000.000.000 باشد ، سایر هزینه ها برابر با 400.000.000 خواهد بود.

توجه داشته باشید در این روش باید برابر فرمول عمل کرده و نمی توانید سایر هزینه هایی که صورت گرفته را وارد کنید.

بعد از تکمیل موارد فوقسود(زیان) ویژهشما محاسبه می شود

به عبارت دیگرسود(زیان) ویژهشما باید برابر با فرمول زیر باشد:

60% x جمع درآمد دفتریار

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه

در این روش ، دفتریارانی که کمتر از230.000.000 ریال درآمد داشتند ، چون سود(زیان) ویژه آنهاکمتر از 138.000.000(موضوع معافیت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم)خواهد شد ،از پرداخت مالیات معاف خواهند بود

مثال عددی

نمونه تکمیل شده جدول شماره 8-صورت وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه به روش علی الراس
ردیف شرح سال جاری توضیحات
1 جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال 100.000.000 درآمد دفتریار
کسر می شود:
2 جمع هزینه های سالانه 40.000.000 40% x درآمد دفتریار
3 جمع خرید کالا
4 ارزش موجودی کالا در اول دوره مالیاتی
اضافه می شود:
5 ارزش موجودی کالا در پایان دوره مالیاتی
6 سود (زیان) ویژه 60.000.000 اتومات تکمیل می شود

ب)تا لحظه انتشار این مطلب ، تفاهمنامه ای برای ارسال اظهارنامه دفتریاران بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد نشده است. در صورتی که تفاهمنامه ای امضاء شود ، این قسمت ویراش خواهد شد.

---

صفحه محاسبه مالیات

سردفتران بند ب

دفتریاران بند ج

مانده مالیات قابل پرداخت (مالیات متعلقه) پس از کسر میزانمعافیت ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیماز سود(زیان)ویژه و همچنین کسر میزان سهم اصناف و مجامع حرفه ای موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از رقم حاصل و در نهایت اعمال عدد حاصل در جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم بدست خواهد آمد.(توسط برنامه محاسبه خواهد شد)

بر طبق قوانین مالیاتی ،معافیت ماده 101 ق.م.محداکثر به میزان138.000.000 ریالبرای سالعملکرد 1394می باشد (که به صورتپیش فرضاین رقم در مکان مربوطه قرار داده شده است) (منبع)

ردیف درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) نرخ حداکثر مالیات
1 تا 500.000.000 ریال 15% 75.000.000 ریال
2 تا 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال 20% 175.000.000 ریال
5 مازاد بر 1.000.000.000 ریال 25% بستگی به مبلغ دارد

برنامه محاسبه سود(زیان) ویژه و مالیات متعلقه

---

صفحه پرداخت های مربوط به این اظهارنامه

---

صفحه صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی

سردفتران بند ب

دفتریاران بند ج

---

ارسال اظهارنامه

پس از تکمیل صفحات ، اظهارنامه را ببندید. اطلاعات شما ذخیره خواهد شد.

به صفحه اولیه برنامه بازخواهید گشت.

روی جستجوی اظهارنامه کلیک کنید.

فیلدها را برای جستجو تکمیل کرده و روی گزینه جستجو کلیک کنید.

روی سطر مورد نظر کلیک کرده و با استفاده از یکی از گزینه های ارسال ، اظهارنامه را ارسال کنید.

 • ارسال اطلاعات بدون امضای الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی
 • ارسال اطلاعات با امضای الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی

(در زمان ارسال ، گزینه های فوق فعال خواهد بود)

---


صدور قبض و پرداخت مالیات

پس از ارسال اظهارنامه ، گزینه نمایش قبوض صادره فعال خواهد شد.


روی آن کلیک کرده و با وارد کردن مبالغ ، قبوض را صادر و پرداخت کنید.

در ابتدا باید حداقل 40 درصد از مالیات متعلقه را نقدا پرداخت و مابقی را در حداکثر 6 قسط پرداخت کنید.

بعد از مشخص کردن مبالغ و تعداد اقساط ، به طور خودکار وارد سامانه Tax.gov.ir خواهید شد و قبوض تهیه را چاپ و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت ، نسبت به پرداخت آنها اقدام نمایید.

---

صدور قبض و پرداخت مالیات

برای چاپ اظهارنامه خود روی گزینه چاپ اطلاعات اظهارنامه کلیک کنید:

---

راهنمای اظهارنامه اصلاحی

بخشنامه شماره 12319 /200/ص مورخ 1392/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م:

---


telegram.me/irnotarypublic


به اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام

---

با تشکر از عزیزانی که سال گذشته در تهیه راهنمای تصویری ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1394 (عملکرد 1393)تجربیات خودشان را در اختیار بنده و سایر همکاران قرار دادند:

---


به محض دریافت اطلاعات بیشتر ، این مطلب ویرایش و بروز خواهد شد

لذا از مدیران عزیز وبلاگ ها و وبسایت ها خواهش می کنم مطلب را عینا کپی نکرده و صرفا لینک دهند|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/