معرفی کتاب مسئله حجاب از شهید مرتضی مطهری
معرفی کتاب مسئله حجاب از شهید مرتضی مطهری
2 مرداد 1395 ساعت 18:35 | بازديد : 64 | نويسنده : | ( نظرات )

لزوم پوشیدگی زنان در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است ودر خود قرآن کریم درباره این مطالب تصریح شده است.
پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یکی ازمظاهر لزوم حریم میان مردان وزنان اجنبی است همچنانکه عدم جواز خلوت میان اجنبی واجنبیه یکی دیگر از مظاهر آن است.
این مبحث را در پنج بخش باید رسیدگی کرد:
1- آیا پوشش از مختصات اسلام است وپس از ظهور اسلام ازمسلمین به غیر مسلمین سرایت کرده است؟ یا از مختصات اسلام ومسلمین نیست ودر میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است.
2- علت پوشش چیست؟ چه موجبی سبب شده که میان جنس زن ومرد حریم وحائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟
در معللق در معللق اخلاق جنسی جای چنین سوالاتی است درباره حیاء وعفاف نیز همین پرسش است حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بالاخص درجنس ماده حیاء وشرم وجود دارد

- فلسفه پوشش از نظراسلام
4- ایرادها واشکال ها
5- حدود پوشش اسلامی چیست؟
آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است همچنانکه گفت حجاب براین معنی دلالت می کند یا اسلام طرفدار این است که رن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور شد از اجتماع کناره گیری کند؟در صورت دوم پوشش چقدر است؟آیا چهره ودو دست باید پوشیده شود یا ماورای چهره ودو دست باید پوشیده شود اما چهره ودو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست؟ آیا اسلام طرفدار جدا بودن جامع زنان ومردان است یا نه؟
این ها پوسش هایی است که این کتاب (مسئله حجاب) بدان ها پاسخ می گوید.
اطلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللی که قبل از اسلام بوده اند اظهار نظر کنیم قدر مسلم این است که قبل از اسلام درمیان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.
در ایران با ستان ودر میان قوم یهود واحتمالاً در هند حجاب وجود داشته واز آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است وبه وسیله اسلام در عرب پیدا شده است.
ویل دورانت در صفحه 30 جلد 12 تاریخ تمدن (ترجمه فارسی)راجع به قوم یهود وقانون تلمود می نویسد:«اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت‌:چنانکه مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت ویا در شارع عام نخ می رشت یا با هر سنخی از مردان سرد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانند سخنان او را بشوند در آنصورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.»
در جلد اول تاریخ تمدن صفحه 552 راجع به ایرانیان قدیم می گوید:
«درزمان زردشت زنان منزلتی » نمی داشتند با کمال آزادی وباروی کشاده در میان مردم آمد وشد می کردند.
آنگاه چنین می گوید :
« پس از داریوش مقام زن مخصوصاً در حلقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد،زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد وشد در میان مردم بوند آزادی خود را حفظ کردند،وقتی در مورد زنان دیگر،گوشه نشینی زنان چنین که برایشان واجب بود رفته رفته امتداد پیدا کرد وسراسر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت ودراین امر خود مبنای پرده نشینی در میان مسلمانان به شمار می رود،زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تحت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند وهرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزش کنند زنان شوهر دار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد ببینند درنقش هایی که از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود ونامی ازایشان به نظر نمی رسد.
چنانکه ملاحظه می شود حجاب سخت وشدیدی در ایران باستان حکمفرما بوده حتی پدران وبرادران نسبت به زن شوهر دار نامحرم شمرده می شده اند.
به عقیده دورانت مقرارت شدیدد که طبق رسوم وآیین کهن مجوس درباره زن حائض اجرا شده که در اتاق محبوس بوده همه از او در مدت عادت زنانگی دوری می جسته اند واز معاشرت با او پرهیز داشته اند سبب اصلی پیدا شدن حجاب در ایران بوده است.
زن حائض در اسلام فقط از برخی عبادات واجب نظیر نماز وروزه معاف است وهم خوابگی با او نیز در مدت عادت زنانگی جائز نیست ولی زن حائض از نظر معاشرت با دیگران هیچگونه ممنوعیتی ندارد که مجبور به گوشه نشینی شود.
واگر مقصود این است که حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانات سرایت کرد باز هم سخن نادرستی است زیرا قبل از اینکه ایرانیان مسلمان شوند آیات مربوط به حجاب نازل شده است.
از سخنان دیگر ویل دورانت هر دو مطلب فهمیده می شود یعنی هم مدعی است که حجاب به وسیله ایرانیان پس از مسلمان شدنشان در میان مسلمانان رواج یافت وهم مدعی است که ترک هم خوابگی با زن حائض در حجاب زنان مسلمان ولااقل در گوشه گیری آنان مؤثر بوده است .حجاب وخواجه داری در ایام ولید (127-126)هجری معمول شد.گوشه گیری زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض ونفاس بر مردان حرام بودند.
ویل دورانت در جلد 10 تاریخ تمدن صفحه 233 راجع به ایرانیان باستان می گوید:
« داشتن متعه بلامانع بود،این متعه مانند محشوقه های یونانی آزاد بودند که در میان مردم ظاهر درضیافت مردان حاضرشوند،اما زنان قانونی معمولا در اندورن خانه نگهداری می شدند،این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد.
ویل دورانت طوری سخن می گوید که گویی در زمان پیغبر کوچکترین دستوری درباره پوشیدگی زن وجود نداشته است وپیغمبر نقما از پوشیدن جامه گشاد نهی کرده بوده است!
وزنان مسلمان تا اواخر قرن اول واوایل قرن دوم هجری با بی حجابی کامل رفت وآمد می کرده اند حال آنکه قطعاً چنین نیست تاریخ قطعی بر خلاف آن شهادت می دهد بدون شک زن جاهلیت همچنان بوده که ویل دورانت توصیف می کند ولی اسلام در این جهت تحولی به وجود آورد.
عایشه همواره زنان انصار را اینچنین ستایش می کرد:
« مرحبا به زنان انصار همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید،سر خود را با روسری های مشکی می پوشیدند گویی کلاغ روی سرشان نشته است.»
کنت گوبینو در کتاب سرسال در ایران نیز معقتد است که حجاب شدید دوره سامانی در دوره اسلام در میان ایرانیان باقی مانده است که آنچه در ایران سامانی بوده است تنها پوشیدگی زن نبوده است،بلکه مخفی نگه داشتن زن بوده است.مدعی است که == وشاهزادگان آن دوره برقراری بود که اگر کسی زن خوشگلی درخانه داشت نمی گذاشت کسی از وجودش آگاه گردد وحتی الامکان او را پنهان می کرد،زیرا اگر معلوم می شد که چنین خانم خوشگلی در خانه اش هست دیگر مالک او واحیاناً مالک جان خودش هم نبود.
یک تغییر بزرگ وتأسف آور نیز تدریجاً روی نمود وآن در وضع زنان بود،در میان عرب رسم حجاب وپرده وجود نداشت،زنان عرب جدا از مردان وپنهان از ایشان زندگی نمی کردند بلکه در اماکن عمومی حضو می یافتند به مسجد ها ومجالس وغلط وخطابه می رفتند وحتی خودشان به وعظ وخطابه می پرداختند اما عرب ها نیز بر اثر موفقیت ها تدریجاً بیش از پیش رسمی را که در دو امپراطوری مجاورشان یعنی امپراطوری روم شرقی وامپراطوری ایران پایان بخشیدند.اما خودشان هم گرفتار عادات وآداب ناپسند این امپراطوری ها گشتند.بقراری که نقل شده است مخصوصاً بر اثر نفوذ امپراطوری قسطنطنیه وایران بود که رسم جدایی زنان از مردان و= ایشان در میان عرب ها رواج پیدا کرد.
تدریجاً هستیم «حرم» آغاز گردید ومردها وزن ها از هم جدا گشتند.
سخن درستی نیست.فقط بعدها براثر معاشرت اعراب مسلمانان با تازه مسلمانان غیر عرب، حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم وجود داشت شدیدتر شد.نه اینکه اسلام اساساً به پوشش زن هیچ غایتی نداشته است.
در هند نیز حجاب سخت وشدیدی حکمفرما بوده است ولی درست روشن نیست که قبل از نفوذ اسلام در هند وجود داشته است ویا بعد ها پس از نفوذ اسلام در هند رواج یافته است وهندوان غیر مسلمان تحت تأثیر مسلمانان ومخصوصاً مسلمانان ایرانی حجاب زن را پذیرفته اند.آنچه مسلم است این است که حجاب هندی نظیر حجاب ایران باستان سخت وشدید بوده است از گفتار ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن برمی آید که حجاب هندی بوسیله ایرانیان مسلمان در هند رواج یافته است.
راسل در زناشویی واخلاق صفحه 135 می گوید:
«اخلاق جنسی،آنچنان که در جوامع متمدن دیده می شود از دو منبع سرچشمه می گیرد:
یکی تمایل به اطمینان پدری ودیگری اعتقاد مرتاضانه به خبیث بودن عشق
اخلاق جنسی در اعصار ماقبل مسیحیت در ممالک خاور دور تا به امروز فقط از منبع اول منشعب می شود واستثنای آن هند وایران است که ظاهراً ریاضت طلبی در آنجا پدید آمده در سراسر جهان پراکنده شده است.»
بخش دوم:علل پیدا شدن حجاب
علت وفلسفه پیدا شدن حجاب چیست؟چطور شد که درمیان هند یا بعضی ملل باستانی پدید آمد؟
در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالباً این علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است ما مجموع آنها را ذکر می کنیم نظریاتی که بدست آورده ایم بعضی فلسفی وبعضی اجتماعی وبعضی اخلاقی وبعضی اقتصادی وبعضی روانی است که ذیلاً ذکر می شود.
1- میل به ریاضت ورهبانیت (ریشه فلسفی)
2- عدم امنیت وعدالت اجتماعی (ریشه اجتماعی)
3- پدر شاهی وتسلط مرد بر زن واستثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه اقتصادی)
4-= وخودخواهی
5- عادت زنانگی زن واحساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم دارد به علاوه مقررات خنثی که درزمینه پلیدی او وترک معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانی)
علل نامبرده یا به هیچ وجه تأثیر در پیدا شدن حجاب وهیچ نقطه ازنقاط جهان نداشته است وبی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند ویا فرضاً پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تأثیر داشته است در حجاب اسلامی تأثیر نداشته است،یعنی حکمت وفلسفه ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده بوده است.
ماهر یک از این علل را ذکر وسپس انتقاد می کنیم وثابت می کنیم که اسلام در فلسفه اجتماعی خود به هیچ یک از این جهات نظر نداشته است وهیچ یک از آنها با مبانی مسلم وشناخته شده اسلام وفق نمی دهد ودر خاتمه به یک علت اساسی اشاره می کنیم که از نظر ما موجه ترین آنها به شمار می رود.
ریاضت ورهبانیت:
پیروان فلسفه رهبانیت وترک لذت برای اینکه محیط را کاملا با زهد وریاضت سازگار کنند بین زن ومرد حریم قائل شده پوشش را وضع کرده اند.کما این که با چیزهای دیگری هم که نظیر زن محرک لذت وبجهت بوده است مبارزه کرده اند.پدید آمدن پوشش طبق این نظریه،دنباله ونتیجه پلید دانستن ازدواج ومقدس شمردن غروبت است.
بلند نگه داشتن مو که در میان مسیک ها،هندوها وبعضی دراویش معمول است،نیز از مظاهر مخالفت با جمال ومبارزه با شهرت واز ثمرات فلسفه لذت ومیل به ریاضت است.می گویند کوتاه کردن وستودن مو،سبب فزونی رغبت جنس می گردد وبلند کردن آن موجب تقلیل وکاهش آن است.
چنانکه می دانیم رهبانیت ودشمنی جریانی بوده که در بسیاری از نقاط جهان وجود داشته است از جمله مراکز آن در مشرق زمین هندوستان ودر مغرب زمین یونان بوده است.نحله«کلبی» که یکی از نحله های فلسفی است ودر یونان رواج داشته است طرفدار فقر ومخالف لذت مادی بوده است.علت دیگر پدیده ریاضت آمیخته بودن لذات مادی به پاره ای از رنجهای معنوی است.شب دیده است که همواره در کنار لذتهای مادی یک عدد رنجهای روحی وجود دارد مثلا دیده است که هر چند،داشتن ثروت موجب یک سلسله خوشیها وکامرانی ها است اما هزاران ناراحتی ها واضطراب ها متحمل ذلتها در تحصیل ودر نگهداری آن وجود دارد. شب دیده است که آزادی واستغنا وعلو طبع منو را بر واسعله این لذت مادی از دست می رود،از این رو از همه آن لذات چشم پوشیده = واسغنا را پیشه خود ساخته است.
علل دیگری نیز برای پدید آمدن ریاضت وگریز از لذت ذکر کرده اند،از آنجمله اینکه محرومیت وشکست در موفقیت های مادی مخصوصاً شکست در عشق،سبب توجه به ریاضت می گردد،روح بشرپس از این نوع شکست ها انتقام خود را از لذت های مادی بدین صورت می گیرد که آنها را پلید می شناسد وفلسفه ای برای پلیدی آنها می سازد.افراط در خوشگذرانی وکامجویی عامل دیگر توجه به ریاضت است.ظرفیت جسمانی برای لذت محدود است.افراط در کامجویی ولذت جسمانی وتحلیل بیش از اندازه ظرفیت بربدن موجب عکس العمل شدید روحی مخصوصاً در سنین پیری می گردد.خستگی،سرخوردگی به وجود می آمد.
اکنون ببینیم از نظر اسلام وطرز تفکری که اسلام به جهان عرضه داشته است آیا چنین تحلیل وتوجهی برای پوشش صحیح است؟
اصولاً اسلام با فکر ریاضت ورهبانیت سخت مبارزه کرده است واین مطلب اوستشرتین اروپایی هم قبول دارند.اسلام به نظافت تشویق کرده است به جای اینکه = را مروارید خدا بشناسد گفته است«النظافته من الایمان» پیغمبر اکرم شخصی را دید که در حالی که موهایش ژولیده وجامه هایش چرکین بود وبدحال می نمود فرمود «من الدین المتعه» یعنی تتع وبهره بردن از رغبت های خدا جزء دین است وآن حضرت فرمود«بس العبد القاذوره» یعنی بدترین بنده شخص چرکین وکثیف است.امیرالمومنین «ع» فرمود دوان الله جمیل یحب الجمال»خداوند زیباست وزیبایی ها را دوست می دارد.امام صادق فرمود «خداوند زیباست و دوست می دارد که بنده ای خود را بیاراید وزیبا نماید وبرعکس فقر را وتظاهر به فقر را دشمن می دارد،اگر خداوند نعمتی به شما عنایت کد باید اثر آن نعمت در زندگی شما نمایان گردد.به آن حضرت گفتند چگونن اثر نعمت خدا نمایان گردد؟ فرمود به اینکه جامه شخص = باشد بوی خوش استعمال کند،خانه خود را با گچ سفید کند ،بیرون خانه را جاروب کند.حتی پیش ازغروب چراغها را روشن کند که بر وسعت رزق می افزاید.
در قدیمی ترین کتاب هایی که در دست داریم مانند کافی که یادگار هزار سال پیش است بخشی تحت عنوان «باب الزی والتجمل» وجود دارد.اسلام به کوتاه کردن وشانه کردن مو به کار بردن بوی خوش وروغن زدن به سر سفارش های اکید کرده است.
عده ای از اصحاب رسول اکرم به خاطر اینکه تمبر وبیشتر عبادت کنند واز لذات روحانی بهره مند شوند ترک زن وفرزند کردند،روزها روزه می گرفتند وشب ها عبادت می کردند،همین که رسول خدا آگاه شد آنها را منع کرد وگفت من که پیشوای شما هستم چنین نیستم.بعضی از روزها روزه می گیرم،بعضی روزها افطار می کنم،قسمتی از شب را عبادت می کنم وقتی دیگر نزد زنهای خود هستم.
رسول اکرم هنگامی که می خواست نزد اصحابش برود به آینه نگاه می کرد،موهای خود ر شانه ومرتب می ساخت.می گفت خداوند دوست می دارد بنده اش را که وقتی که به حضور دوستان خود می رود خود را آماده وزیبا سازد. یعنی لباس سفید بپوشد که زیباتر وپاکیزه تر است.قرآن کریم،آفرینش وسائل تجمل را از لطف های خدا نسبت به بندگانش قلمداد کرده است وتحریم وزیباسازد یعنی لباس سفید بپوشد که زیباتر وپاکیزه تر است.
قرآن کریم ،آفرینش وسائل تجمل را از لطف های خدا نسبت به بندگانش قلمداد کرده است وتحریم زینتهای دنیا برخود سخت مورد انتقال قرآن قرار گرفته است.
«قل من حرم زینه الله التی اخراج لعباده والصلیبات من الرزق»
بگو چه کسی زینتهایی که خدا برای بندگان خود آفریده وروزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟در احادیث اسلامی آمده است که ائمه اطهار با متصوفه کردار مباحثه کرده ومرام آنان را با استناد به همین آیه = نشان داده اند.
اسلام التذاذ وکامجویی زن وشوهر از یکدیگر را نه تنها تثبیح نکرده است،ثواب هایی هم برای آن قائل شده است،شاید برای یک نفر فرنگی وشگفت انگیز باشد اگر بشنود اسلام مزاح وملاعبه زن وشوهر آرایش کرن زن برای شوهر ،پاکیزه کردن زن یا شوهر خود را برای زن متعصب می داند.
اسلام لذت جنسی در حدود قانون را تخمین کرده است تا جایی که فرموده است دوست داشتن زن از صفات پیغمبران است:من اخلاق الانبیاء حب النساء
در اسلام زنی که آرایش وزینت خود را برای شوهر کوتاهی کند،نکوهش شده است کمااینکه مردانی که در ارضاء زن خود کوتاهی می کنند نیز نکوهش شده اند.
حدیث دیگری از پیغمبر اکرم«ص» نقل شده که
تنظفوا والتشبهوا بالیهود
یعنی نظیف باشید وخودتان را شبه به یهود کنید.
بعد فرمود زنان یهودی که زنان یهودی که زنا کار شدند بدان جهت بود که شوهرانشان کثیف بودند ومورد رغبت واقع
عدم امنیت:
ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند نادانی است.در زمانهای قدیم بی عدالتی نادانی بسیار بوده است.دست تجاوز زورمندان وقلدران به مال وناموس مردم بیگانه دراز بوده است.مردم اگر پول وثروتی داشتند ناچار بودند به صورت = به زیر خاک پنهان کنند،علت مخفی ماندن گنجها این است که صاحبان طلا وثروت جرأت نمی کرند که حتی بچه های خود را از پناهگاه ثروت خود آگاه سازند،می ترسیدند که از آنها به وسیله بچه ها فاش شود مورد تجاوز وگزند قلدران واقع شوند.
بدین ترتیب گاهی اتفاق می اتفاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت وفرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد،قهراَ دارایی او در زیر خاکها مدفون می ماند.
همانطور که در مورد ثروت امنیت نبود،راجع به زن هم امنیت وجود نداشت،هر کس زن زیبایی داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفی نگهدارد.زیر اگر آنها اطلاع پیدا می کردند،او دیگر مالک زن خود نبود کنت گوبینو در کتاب دو سه سال در ایران» می گوید: حجابی که هم اکنون در ایران است بیش از آن اندازه که مستند به اسلام باشد متند به ایران قبل از اسلام است ومی نویسد که در ایران قدیم مردم هیچ امنیتی در مورد مردها نداشتند.
درباره اندیشروان که به غلط امداد عادل وخوانده اند نقل شده که وقتی یکی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت انوشیروان به قصد تجاوز به زن او در غیاب او به خانه اش رفت،زن جریان را برای شوهر خود نقل کرد بیچاره شوهر،دید زنش را که از دست داده سهل است جانش نیز در خطر است فوراً زن خویش را طلاق گفت وقتی انوشیروان مطلع شد که وی زنش را طلاق داده است به او گفت شنیده ام یک بوستان بسیار زیبایی داشته ای واخیراً آن را رها کرده ای چرا؟گفت جای پای شیر در آن بوستان دیدم ترسیدم مرا =،انوشیروان خندید وگفت دیگر آن شیر به آن بوستان نخواهد آمد.
اولا این سخن درست نیست که در عمر ما این است کامل ازنظر زن برقرار است،در همین دنیای صنعتی اروپا وآمریکا که به غلط آن را دنیای متمدن می نامیمم.احیاناً آمارهای وحشت آوری از زنان به عنف می خوانیم،چه رسد به دنیای به اصطلاح نیمه متمدن وتمام وحشی.تا در میان حکومت شهوت برقرار است.هرگز امنیت ناموسی وجود نخواهد داشت منتها شکل قضیه تفاوت می کند.یک وقت کسی مانند غلان خان وفلان قلدر مأمور مسلح می فرستد وزن کسی را از خانه اش بیرون می کشد.یک وقت ودیگر زنی را در یک مجلس شب نشینی ودر خلال رقص و= می زنند واو را از شوهر وفرزند آواره می کنند اینگونه حوادث یا حوادثی از قبیل ربودن زنان ودختران بوسیله تاکی یا وسیله دیگر زیاد اتفاق می افتد و در روزنامه ها می خوانیم.
مسلماً علت دستور پوشش دراسلام عدم امنیت نبوده است.
در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود ودر عین حال امنیت فردی بواسطه زندگی خاص قبیله ای وبدوی وجود داشت یعنی در همان وقت که در ایران ناامنی فردی وتجاوز به ناموس به حد اعلی وجود داشت پوشش هم بود در عربستان اینگونه تجاوز بین افراد قبائل وجود نداشت.
امنیتی که در زندگی قبیله ای وجود ندشت امنیت اجتماعی یعنی امنیت گروهی بود این گونه عدم امنیت ها را پوشش نمی تواند چاره نماید.به این معنی که قبیله دیگر شبیخون می زد،دراین شبیخون ها که به وسیله قبیله بیگانه انجام می شد همه چیز دستخوش غارت می گردید هم مرد اسیر می شد وهم زن پوشش زن برای او امنیت نمی آورد.
زندگی اعراب جاهلیت با همه تفاوت عظیم وفاحشی که با زندگی صنعتی وماشینی عصر ما داشته از این جهت مانند عصر ما بوده یعنی فحشاء زنا حتی در مورد زنان شوهردار فرآوان بوده است.ولی به خاطر یک نوع دموکراسی ونبودن حکومت استبدادی،کسی زن کسی را به زور از خانه اش بیرون نمی کشید.با این تفاوت که نوعی عدم امنیت فردی در زندگی ماشینی امروز که در آن عصر نبود.
- استثمار زن:
مردان به خاطر اینکه از وجود زنان بهره اقتصادی برند وآنها را مانند بردگان استثمار کنند،آنها را در خانه ها نگه می داشتند وبرای این که فکر زن را قانع کنند که خود به خود از خانه بیرون زود .بیرون رفتن را کار بری بداند فکر حجاب وخانه نشینی را خلق کردند.
گویندگان این سخن سعی کرده اند مسائل دیگری از قبیل نفقه ومهر را نیز بر اساس مالکیت مرد نسبت به زن توجیه کنند.
در هنگامی که قانون مدنی ایران تدوین شد هنوز از برده فروشی دربعضی از نقاط =اثر به جا بود ودر ایران نیز با اینکه این کار علی الظاهر از میان رفته بود ولی باز در مغز قانونگذاران آثاری از برده فروشی وآزار به زیر دستان وجود داشت وزن =آن دوره چون متأجره می پنداشتند.زن حق نداشت با مردان نشست وبرخاست کند ودر اجتماعات راه یابد وبه مقامات دولتی برسد.اگر صدای زن را نامحرم می شنید آن زن برشوی خود حرام می شد.خلاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری می دانستند که او منتصراً رسیدگی به امور خانه وپروردن فرزند بود وهنگامی که این ابزاری می خواست از خانه بیرون برود او را سرتا پا در چادری سیاه می پیچاندند ورانه بازار یا خیابان می کردند.»
کی وکجا چنین قاعده ای وجود داشت که اگر صدای زن را نامحرم می شنید بر شوی خودحرام می شد؟
آیا در جامعه ای که دائماً سخنرانان مذهبیش منابر خطابه زهرای مرضیه را درمسجد مدینه وخطابه های زینب کبرا را در کوفه وشام به گوش مردم می رسانند ممکن است چنین تفکری در میان مردم آن جامعه پیدا شود؟
کی وکجا در ایران اسلامی برده مرد بوده است؟
همه می دانند که در خانواده های مسلمان بیش از آنکه زن در خدمت مرد باشد،مرد به حکم وفلسفه اسلامی در خدمت زن بوده وسیله آسایش او را فراهم می کرده است.
= می گوید: «زن حق نداشت که با مردان نشت وبرخاست کند».من می گویم:برعکس،در محیط های پاک اسلامی این مرد بود که حق نداشت درنشست وبرخاست ها از زن بیگانه بهره برداری کند.این مرد است که همواره حرمت = که زن را وسیله چشم چرانی وکامجوئی خود قرار دهد.هیچگاه مرد به طبع خود مایل نبوده حائلی میان او وزن وجود داشته باشد وهر وقت که این حائلاز میان رفته آنکه برنده بود مرد بوده است وآنکه باخته و وسیله شده زن.
همه می دانند نشست وبرخاست ها در محیط های پاک که موضوع بهرهک کشی مرد از زن در میان نبوده است هیچگاه در جامعه اسلامی ممنوع نبوده است.
تاریخ روابط زن ومرد را از نظر جامعه شناسی به معیار دوره تقسیم می کند:
دوره اول :مرحله طبیعی واشتراکی اولیه که زن ومرد بدون هیچ گونه قید وشرطی با هم خلطه وآمیزش داشته اند دراین دوره به عقیده این نویسنده اساساًزندگی خانوادگی وجود نداشته است.
دوره دوم :دوره تسلط مرد است،دراین دوره مرد بر زن غلبه کرده خود را مالک او دانسته او را همچون ابزاری در خدمت خود در آمده است.حجاب یادگار این دوره می باشد.
دوره سوم:مرحله قیام واعتراض زن است،در این مرحله زنان از ناسازگاری مردان به ستوه آمدند ودر مقابل مضالم آنها ابتدا مقاومت کردند وچون در یافتند که طبیعت خشن مردان به این آسانی حاضر نیست حق آنها را رعایت کند وبه نظر احقاق حق خود متدرجاً علیه مردان طغیان کردن،اتحادیه ها تشکیل دادند ،به وسیله مطبوعات وکنفرانس ها ودسته بندی ها با مران طغیان کردند،ضمناً چون دریافتند که زورگویی مردان نتیجه تربیت ناسالم = کودکی ومخصوصاً تبعیض بین پسران ودختران است دررفع نقائص آموزش وپرورش عمومی کوشیدند.
دوره چهارم:مرحله تساوی حقوق زن ومرد است وبه دوره اول شباهت کامل دارد.این دوره از اواخر قرن نوزدهم شروع شده هنوز در همه جا استقرار نیافته است.
از نظر این منطق،پوشش زن عبارت است از زندانی شدن زن به دست مرد وعلت اینکه مرد،زن را اینچنین اسیر می کرده این است که می خواسته هر چند بیشتر از وجود او وبهره اقتصادی ببرد.
ما این جهت را که در گذشته مرد به زن به چشم یک ابزار می نگریست واز او بهر کشی اقتصادی می کرد به صورت یک اصل کلی حاکم برهمه اجتماعات گذشته قبول نداریم،علائق عاطفی زوجیت هرگز اجازه نمی داد که مردان به صورت یک در ملتبه زبر دست،برزنان به صورت یک ملتبه زیر دست حکومت کنند،آنان را استثمار نمایند.همنچنانکه معقول نیست فرض کنیم در دوره های گذشته پدران وماردان به عنوان یک ملتبه بر فرزندان به عنوان یک ملتبه دیگر حکومت وآنها را استثمار می کرده اند.علائق عاطفی والدین وفرزندان همواره مانع چنین چیزی بوده است. علائق زوجین به یک دیگر دراجتماعات گذشته بیشتر عاطفی وعشقی بوده وزن با نیروی جاذبه وجمال خود بر قلب مرد حکومت کرده او را در خدمت خود گرفته است.مرد به میل ورغبت خود نان آور زن شده وراضی شده او با خیال راحت به خود برسد ومایه تسکین قلب وارضای عاطفه عشقی او باشد.همچنانکه با میل ورغبت خود زن را در پشت جبهه جنگ براه خود به وظیفه سربازی وفداکاری ودفاع اززن وفرزند قیام کرده است.
درعین حال انکار نمی کنیم که مرد در گذشته هم به زن ظلم کرده وهم به فرزند واز هردوی اینها بهره کشی اقتصادی کرده است،همچنانکه به خود نیز ستم کرده است.مرد به علت جهالت وتعصب های بی جااند به قصد استثمار وبهره کشی هم به خود ظلم کرده هم به زن وفرزند.مرد در گذشته از لحاظ اقتصادی هم در خدمت زن بوده هم در ازاو بهره کشی اقتصادی کرده است.هر وقت طبیت مرد به سوی خشونت گرائیده عشق وعاطفه در وجودش ضعیف شده از زن به صورت یک ابزار اقتصادی استفاده کرده است ولی این را به صورت یک اصل کلی حاکم بر تمام جوامع ماقبل نوزدهم نمی توان ذکر کرد.
تجاوز به حقوق واقعی زن،استثمار زن،خشونت نسبت به او منحصر به ماقبل قرن 19 نیست در قرن نوزدهم وبیستم حقوق واقعی زن کمتر از گذشته پایمال نشده است.ضمنا چنانچه می دانیم که از مشخصات این قرن این است که روی مقاصد استثمار گرانه سرپوشی از مفاهیم انسانی گذاشته می شود.
اسلام هرگز نخواسته مرد از زن بهره کشی اقتصادی کند،بلکه سخت با آن مبارزه کرد هیچ گونه حق استفاده اقتصادی از زن ندارد.این مسأله که زن استقلال اقتصادی دارد از مسلمات قطعی اسلام است
کار زن ازنظر اسلام متعلق به خود اوست.زن اگر مایل باشد کاری که در خانه به وی واگذار می شود مجاناً وتبرعاً انجام می دهد واگر نخواهد مرد حق ندارد او را مجبورکند حتی درشیر دادن به طفل با اینکه زن اولویت دارد .اولویت اوموجب سقوط حق اجرت او نیست.یعنی اگر زن بخواهد فرزند خود را در مقابل مبلغی فرضاً یکهزار ریال در ماه شیر بدهد وزن بیگانه ای هم به همین مبلغ حاضر است شیر بدهد پدرباید اولویت زن را رعایت کند،فقط در صورتی که زن مبلغ بیشتری مطالبه می کند،مرد حق دارد طفل را به دایه ایکه اجرت کمتری می گیرد بسپارد زن می توانند هر نوع کاری همین قدر که فاسد کننده خانواده ومزاحم حقوق ازدواج نباشد برای خود انتخاب کند ودر آمدش هم منصحراً متعلق به خود اوست.
حسادت :
ریشه دیگری که برای پیدا شدن حجاب ذکر کرده اند جنبه اخلاقی دارد.
مرد نمی خواهد = می برد که مردان دیگر ولو با نگاه کردن یا همجنس شدن،اززنی که تحت اختیار او است استفاه کنند.
برتراندراسل می گوید: بشرتوانسته است تا حدی در مال وثروت بر خودخواهی وبخل غالب گردد ولی در مورد زن نتوانسته است براین خودخواهی تسلط پیدا کند.
از نظر ما درمرد تمایل به عفاف وپاکی زن وجود بررسی دارد،یعنی مرد رغبت خاصی دارد که همسرش پاک ودست نخورده باشد،همچنانکه در خود زن نیز تمایل خاصی به عفاف وجود دارد.البته در زن تمایل به اینکه شوهر ،زن دیگر رابطه وآمیزش نداشته باشد نیز وجود دارد،ولی این تمایل به عقیده ما ریشه دیگری دارد مغایر با ریشه تمایل مشابهی که در مرد است،آنچه در مرد وجود دارد غیرت است ویا آمیخته ای است از حسادت وغیرت ولی آنچه در زن وجود دارد صرفاً حسادت است.
سخن ما فعلاً درباره حسی است که در مرد وجود دارد وبه نام «غیرت» نامیده می شود که:اولاً آیا غیرت همان حسادت است که تغییر اسم داده یا چیز دیگری است ثانیاً آیا ریشه پوشش وحجاب اسلامی احترام به حس غیرت مرد است یا جهات دیگری منظور است؟
اما قسمت اول: ما معتقدیم که حسادت وغیرت دو صفت کالا متفاوت اند وهر کدام ریشه ای جدا گانه دارد ریشه حسادت خودخواهی واز غرائز واحساسات شخصی می باشد ولی غیرت یک حس اجتماعی ونوعی است وفایده وهوش متوجه دیگران است.
غیرت نوعی یا پاسبانی است که آفرینش برای مشخص بودن ومختلط نشدن نسل ها وجود بشر نهاده است.سراینکه مرد حساسیت فوق العاده ای در جلوگیری از آمیزش همسرش با دیگران دارد این است که خلقت مأموریتی به او داده است تا نسب او در نسل آینده حفظ کند.این احساس مانند احساس علاقه به فرزند است.
علاقه به حفظ نسل لرزان هم وجود دارد ولی در آنجا احتیاج به پاسبان نیست.زیرا انتساب فرزند به مادر همیشه محفوظ است واشتباه پذیر نیست.از اینجا می توان فهمید که حساسیت زن در منع آمیزش شوهر با دیگران ریشه ای غیر از حساسیت مرد در این مسأله است.|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/